کشور چینپرس و جو کد پستی
کشور چینمنطقه 2Akesu Prefecture/阿克苏地区

کشور چین: منطقه 1 | منطقه 2

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 2: Akesu Prefecture/阿克苏地区

این لیست Akesu Prefecture/阿克苏地区 است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Akesude Prefecture/阿克苏地区等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆: 843000

عنوان :Akesude Prefecture/阿克苏地区等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆
شهرستان :Akesude Prefecture/阿克苏地区等
منطقه 2 :Akesu Prefecture/阿克苏地区
منطقه 1 :Xinjiang/新疆
کشور :کشور چین(CN)
کد پستی :843000

بیشتر بخوانید درباره Akesude Prefecture/阿克苏地区等

Ayinke Township/阿音柯乡等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆: 843006

عنوان :Ayinke Township/阿音柯乡等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆
شهرستان :Ayinke Township/阿音柯乡等
منطقه 2 :Akesu Prefecture/阿克苏地区
منطقه 1 :Xinjiang/新疆
کشور :کشور چین(CN)
کد پستی :843006

بیشتر بخوانید درباره Ayinke Township/阿音柯乡等

Baishitugeman Township/拜什吐格曼乡等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆: 843012

عنوان :Baishitugeman Township/拜什吐格曼乡等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆
شهرستان :Baishitugeman Township/拜什吐格曼乡等
منطقه 2 :Akesu Prefecture/阿克苏地区
منطقه 1 :Xinjiang/新疆
کشور :کشور چین(CN)
کد پستی :843012

بیشتر بخوانید درباره Baishitugeman Township/拜什吐格曼乡等

Hong Qipo Village/红旗坡村等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆: 843001

عنوان :Hong Qipo Village/红旗坡村等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆
شهرستان :Hong Qipo Village/红旗坡村等
منطقه 2 :Akesu Prefecture/阿克苏地区
منطقه 1 :Xinjiang/新疆
کشور :کشور چین(CN)
کد پستی :843001

بیشتر بخوانید درباره Hong Qipo Village/红旗坡村等

Huangde/荒地等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆: 843013

عنوان :Huangde/荒地等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆
شهرستان :Huangde/荒地等
منطقه 2 :Akesu Prefecture/阿克苏地区
منطقه 1 :Xinjiang/新疆
کشور :کشور چین(CN)
کد پستی :843013

بیشتر بخوانید درباره Huangde/荒地等

Hunbashi Township/浑巴什乡等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆: 843004

عنوان :Hunbashi Township/浑巴什乡等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆
شهرستان :Hunbashi Township/浑巴什乡等
منطقه 2 :Akesu Prefecture/阿克苏地区
منطقه 1 :Xinjiang/新疆
کشور :کشور چین(CN)
کد پستی :843004

بیشتر بخوانید درباره Hunbashi Township/浑巴什乡等

Jiahezi/夹河子等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆: 843018

عنوان :Jiahezi/夹河子等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆
شهرستان :Jiahezi/夹河子等
منطقه 2 :Akesu Prefecture/阿克苏地区
منطقه 1 :Xinjiang/新疆
کشور :کشور چین(CN)
کد پستی :843018

بیشتر بخوانید درباره Jiahezi/夹河子等

Kalakule/喀拉库勒等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆: 843011

عنوان :Kalakule/喀拉库勒等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆
شهرستان :Kalakule/喀拉库勒等
منطقه 2 :Akesu Prefecture/阿克苏地区
منطقه 1 :Xinjiang/新疆
کشور :کشور چین(CN)
کد پستی :843011

بیشتر بخوانید درباره Kalakule/喀拉库勒等

Kalata Township/喀拉塔乡等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆: 843014

عنوان :Kalata Township/喀拉塔乡等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆
شهرستان :Kalata Township/喀拉塔乡等
منطقه 2 :Akesu Prefecture/阿克苏地区
منطقه 1 :Xinjiang/新疆
کشور :کشور چین(CN)
کد پستی :843014

بیشتر بخوانید درباره Kalata Township/喀拉塔乡等

Matan/玛滩等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆: 843016

عنوان :Matan/玛滩等, Akesu Prefecture/阿克苏地区, Xinjiang/新疆
شهرستان :Matan/玛滩等
منطقه 2 :Akesu Prefecture/阿克苏地区
منطقه 1 :Xinjiang/新疆
کشور :کشور چین(CN)
کد پستی :843016

بیشتر بخوانید درباره Matan/玛滩等


کل 15 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2014 پرس و جو کد پستی